📴 Tắt điện thoại di động

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletắt điện thoại di động
GoogleTắt điện thoại di động
TwitterĐiện thoại di động tắt
Unicodetắt điện thoại di động
Từ đồng nghĩadi động, tắt và điện thoại
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim | biểu tượng cảm xúc trên điện thoại | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Tắt điện thoại di động biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📴 1F4F4 tắt điện thoại di động