⏸️ Nút tạm dừng

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng tạm dừng
GoogleDouble vertical bar
TwitterHai thanh dọc
Unicodenút tạm dừng
Từ đồng nghĩadọc, kép, thanh và tạm dừng
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Nút tạm dừng biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⏸️ 23F8 FE0F nút tạm dừng
23F8 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn