⏫ Nút lên nhanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehai hình tam giác trỏ lên
GoogleHai tam giác màu đen trỏ lên
TwitterHai tam giác chỉ lên trên
Unicodenút lên nhanh
Từ đồng nghĩakép và mũi tên
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút lên nhanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
23EB nút lên nhanh