◀️ Nút tua lại

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehình tam giác trỏ sang trái
GoogleHình tam giác đen trỏ sang trái
TwitterTam giác chỉ sang trái
Unicodenút tua lại
Từ đồng nghĩamũi tên, tam giác, trái và tua lại
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc mũi tên

Hình ảnh

Nút tua lại biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
◀️ 25C0 FE0F nút tua lại
25C0 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn