🎦 Rạp chiếu phim

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng rạp chiếu phim
GoogleRạp chiếu phim
TwitterRạp chiếu phim
Unicoderạp chiếu phim
Từ đồng nghĩabộ phim, máy ảnh và phim ảnh
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Rạp chiếu phim biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🎦 1F3A6 rạp chiếu phim