⏩ Nút tua đi nhanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng tua đi nhanh
GoogleHai tam giác màu đen trỏ sang phải
TwitterHai tam giác chỉ sang phải
Unicodenút tua đi nhanh
Từ đồng nghĩakép, mũi tên, nhanh và phía trước
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng video
Thẻbiểu tượng cảm xúc phim

Hình ảnh

Nút tua đi nhanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
23E9 nút tua đi nhanh