🍎 Táo đỏ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletáo đỏ
GoogleTáo đỏ
TwitterTáo đỏ
Unicodetáo đỏ
Từ đồng nghĩahoa quả, táo và đỏ
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc táo | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Táo đỏ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍎 1F34E táo đỏ