Biểu tượng biểu tượng cảm xúc của Apple có thể được hiển thị ở tất cả các thiết bị bao gồm windows 7. BTW, Dứa không phải là một quả táo.

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard▼

Emoji Nghĩa là gì Copy / Paste
🍎Táo đỏSao chép
🍏Táo xanhSao chép
🍍Quả dứaSao chép

  • Nếu bạn muốn sử dụng những hình ảnh trong bài viết trên blog, hãy thử công cụ này thay thế. Emoji in Blog
  • Bạn có thể dễ dàng sao chép và dán vào bất cứ nơi nào. Emoji sẽ được chuyển đổi thành biểu tượng hình ảnh khác nhau trên facebook và twitter. Chúng tôi cũng thu thập các ký hiệu văn bản có liên quan.