🍅 Cà chua

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecà chua
GoogleCà chua
TwitterCà chua
Unicodecà chua
Từ đồng nghĩarau và thực vật
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Cà chua biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍅 1F345 cà chua