🍋 Chanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechanh
GoogleChanh
TwitterChanh
Unicodechanh
Từ đồng nghĩahoa quả và thực vật
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Chanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍋 1F34B chanh