🍈 Dưa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledưa
GoogleQuả dưa
TwitterDưa gang
Unicodedưa
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Dưa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍈 1F348 dưa