🍏 Táo xanh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appletáo xanh
GoogleTáo xanh
TwitterTáo xanh
Unicodetáo xanh
Từ đồng nghĩahoa quả, táo và xanh
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc táo | biểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Táo xanh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍏 1F34F táo xanh