🍇 Chùm nho

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechùm nho
GoogleNho
TwitterNho
Unicodechùm nho
Từ đồng nghĩahoa quả và nho
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu tím

Hình ảnh

Chùm nho biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍇 1F347 chùm nho