🍌 Chuối

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applechuối
GoogleQuả chuối
TwitterChuối
Unicodechuối
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc khỉ | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Chuối biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍌 1F34C chuối