🍍 Dứa

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledứa
GoogleQuả dứa
TwitterDứa
Unicodedứa
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc táo

Hình ảnh

Dứa biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍍 1F34D dứa