🍓 Dâu tây

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledâu tây
GoogleQuả dâu
TwitterDâu
Unicodedâu tây
Từ đồng nghĩaquả mọng và trái cây
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Dâu tây biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍓 1F353 dâu tây