🍉 Dưa hấu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledưa hấu
GoogleDưa hấu
TwitterDưa hấu
Unicodedưa hấu
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Dưa hấu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍉 1F349 dưa hấu