🍑 đào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleđào
GoogleĐào
TwitterĐào
Unicodeđào
Từ đồng nghĩahoa quả
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

đào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍑 1F351 đào