🥝 Quả kiwi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applekiwi
GoogleN/A
TwitterQuả Kiwi
Unicodequả kiwi
Từ đồng nghĩahoa quả, kiwi và thức ăn
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Quả kiwi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🥝 1F95D quả kiwi