🍊 Quýt

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applequýt
GoogleQuả quýt
TwitterQuýt
Unicodequýt
Từ đồng nghĩahoa quả và quả cam
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả

Hình ảnh

Quýt biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍊 1F34A quýt