🍒 Anh đào

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleanh đào
GoogleQuả anh đào
TwitterAnh đào
Unicodeanh đào
Từ đồng nghĩamàu đỏ, quả mọng và trái cây
Chuyên mụcẨm thực | Hoa quả

Hình ảnh

Anh đào biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🍒 1F352 anh đào