⭕ Vòng tròn lớn đậm

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu tròn
GoogleVòng tròn đậm lớn
TwitterVòng tròn lớn đậm
Unicodevòng tròn lớn đậm
Từ đồng nghĩao và vòng tròn
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
ThẻĐánh dấu biểu tượng cảm xúc | vòng tròn biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc tốt | biểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Vòng tròn lớn đậm biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
2B55 vòng tròn lớn đậm
⭕️ 2B55 FE0F (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn