☑️ Hộp kiểm có dấu chọn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehộp kiểm có dấu chọn
GoogleHộp phiếu có dấu kiểm
TwitterÔ vuông có dấu kiểm
Unicodehộp kiểm có dấu chọn
Từ đồng nghĩachọn, hộp và ✓
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻđiểm đạn | Đánh dấu biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc tốt

Hình ảnh

Hộp kiểm có dấu chọn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
☑️ 2611 FE0F hộp kiểm có dấu chọn
2611 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn