⚕️ Biểu tượng y tế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecây gậy của Aesculapius
GoogleN/A
TwitterNhân viên của aesculapius
Unicodebiểu tượng y tế
Từ đồng nghĩacán bộ, rắn thần và y học
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Biểu tượng y tế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚕️ 2695 FE0F biểu tượng y tế
2695 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn