⚜️ Hoa diên vĩ

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applehoa diên vĩ
GoogleFleur-de-lis
TwitterHoa huệ
Unicodehoa diên vĩ
Từ đồng nghĩahoa bách hợp
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Hoa diên vĩ biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
⚜️ 269C FE0F hoa diên vĩ
269C (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn