♻️ Biểu tượng tái chế

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng tái chế
GoogleBiểu tượng tái chế chung màu đen
TwitterBiểu tượng tái chế phổ biến
Unicodebiểu tượng tái chế
Từ đồng nghĩatái chế
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh lá cây

Hình ảnh

Biểu tượng tái chế biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
♻️ 267B FE0F biểu tượng tái chế
267B (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn