📛 Thẻ tên

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applethẻ tên
GoogleHuy hiệu tên
TwitterPhù hiệu
Unicodethẻ tên
Từ đồng nghĩathẻ và tên
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu đỏ

Hình ảnh

Thẻ tên biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
📛 1F4DB thẻ tên