➰ Vòng lặp

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevòng lặp
GoogleVòng xoắn
TwitterVòng xoắn
Unicodevòng lặp
Từ đồng nghĩacong
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Vòng lặp biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
27B0 vòng lặp