🔰 Ký hiệu của Nhật cho người mới bắt đầu

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

AppleKý hiệu của Nhật cho người bắt đầu
GoogleBiểu tượng tiếng Nhật cho người mới bắt đầu
TwitterBiểu tượng của người Nhật dành cho người mới bắt đầu
Unicodeký hiệu của Nhật cho người mới bắt đầu
Từ đồng nghĩaNhật, hình V, lá và người mới bắt đầu
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản

Hình ảnh

Ký hiệu của Nhật cho người mới bắt đầu biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔰 1F530 ký hiệu của Nhật cho người mới bắt đầu