✔️ Dấu chọn

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu chọn
GoogleDấu kiểm đậm
TwitterDấu kiểm đậm
Unicodedấu chọn
Từ đồng nghĩachọn, dấu và ✓
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻđiểm đạn | Đánh dấu biểu tượng cảm xúc | biểu tượng cảm xúc tốt

Hình ảnh

Dấu chọn biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✔️ 2714 FE0F dấu chọn
2714 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn