🔱 Biểu tượng đinh ba

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applebiểu tượng đinh ba
GoogleBiểu tượng đinh ba
TwitterCây đinh ba
Unicodebiểu tượng đinh ba
Từ đồng nghĩabiểu tượng, công cụ, neo, tàu và đinh ba
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Biểu tượng đinh ba biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🔱 1F531 biểu tượng đinh ba