✴️ Ngôi sao tám cánh

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applengôi sao tám cánh
GoogleSao màu đen 8 que
TwitterSao tám cánh
Unicodengôi sao tám cánh
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc văn hóa Nhật Bản | biểu tượng cảm xúc lấp lánh | Biểu tượng cảm xúc sao | biểu tượng cảm xúc màu vàng

Hình ảnh

Ngôi sao tám cánh biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
✴️ 2734 FE0F ngôi sao tám cánh
2734 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn