❌ Dấu gạch chéo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appledấu gạch chéo
GoogleDấu gạch chéo
TwitterDấu chéo
Unicodedấu gạch chéo
Từ đồng nghĩadấu, hủy, nhân và x
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác
Thẻbiểu tượng cảm xúc tức giận | Đánh dấu biểu tượng cảm xúc | biểu tượng nguy hiểm | biểu tượng cảm xúc màu đỏ | biểu tượng cảm xúc đánh dấu x

Hình ảnh

Dấu gạch chéo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
274C dấu gạch chéo