©️ Bản quyền

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Appleký hiệu bản quyền
GoogleBiểu tượng bản quyền
TwitterCopyright sign
Unicodebản quyền
Từ đồng nghĩabản quyền
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Bản quyền biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
©️ A9 FE0F bản quyền
© A9 (*)
* biểu tượng cảm xúc không chuẩn