➿ Vòng lặp đôi

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applevòng lặp đôi
GoogleHai vòng xoắn
TwitterHai vòng cuộn
Unicodevòng lặp đôi
Từ đồng nghĩacong, kép và vòng lặp
Chuyên mụcBiểu tượng | biểu tượng khác

Hình ảnh

Vòng lặp đôi biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
27BF vòng lặp đôi