🇿🇲 Cờ Zambia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Zambia
GoogleN/A
TwitterCờ Zambia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Zambia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇿🇲 1F1FF 1F1F2 Cờ Zambia