🇲🇷 Cờ Mauritania

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Mauritania
GoogleN/A
TwitterCờ Mauritania
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Mauritania biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇲🇷 1F1F2 1F1F7 Cờ Mauritania