🇸🇴 Cờ Somalia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Somalia
GoogleN/A
TwitterCờ Somalia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc
Thẻbiểu tượng cảm xúc màu xanh

Hình ảnh

Cờ Somalia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇴 1F1F8 1F1F4 Cờ Somalia