🇲🇿 Cờ Mozambique

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Mozambique
GoogleN/A
TwitterCờ Mozambique
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Mozambique biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇲🇿 1F1F2 1F1FF Cờ Mozambique