🇸🇳 Cờ Senegal

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Senegal
GoogleN/A
TwitterCờ Senegal
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Senegal biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇳 1F1F8 1F1F3 Cờ Senegal