🇸🇸 Cờ Nam Sudan

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Nam Sudan
GoogleN/A
TwitterCờ Nam Sudan
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Nam Sudan biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇸 1F1F8 1F1F8 Cờ Nam Sudan