🇱🇸 Cờ Lesotho

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Lesotho
GoogleN/A
TwitterCờ Lesotho
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Lesotho biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇱🇸 1F1F1 1F1F8 Cờ Lesotho