🇬🇶 Cờ Guinea Xích đạo

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Guinea Xích đạo
GoogleN/A
TwitterCờ Guinea Xích đạo
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Guinea Xích đạo biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇬🇶 1F1EC 1F1F6 Cờ Guinea Xích đạo