🇨🇻 Cờ Cape Verde

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Cape Verde
GoogleN/A
TwitterCờ Cape Verde
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Cape Verde biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇨🇻 1F1E8 1F1FB Cờ Cape Verde