🇳🇦 Cờ Namibia

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Namibia
GoogleN/A
TwitterCờ Namibia
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Namibia biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇳🇦 1F1F3 1F1E6 Cờ Namibia