🇧🇫 Cờ Burkina Faso

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Burkina Faso
GoogleN/A
TwitterCờ Burkina Faso
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Burkina Faso biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇧🇫 1F1E7 1F1EB Cờ Burkina Faso