🇸🇹 Cờ São Tomé & Príncipe

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ São Tomé & Príncipe
GoogleN/A
TwitterCờ São Tomé & Príncipe
UnicodeN/A
Từ đồng nghĩacờ, príncipe và são tomé
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ São Tomé & Príncipe biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇹 1F1F8 1F1F9 Cờ São Tomé & Príncipe