🇸🇿 Cờ Swaziland

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Eswatini
GoogleN/A
TwitterCờ Swaziland
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Swaziland biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇿 1F1F8 1F1FF Cờ Swaziland