🇧🇼 Cờ Botswana

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Botswana
GoogleN/A
TwitterCờ Botswana
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ Botswana biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇧🇼 1F1E7 1F1FC Cờ Botswana