🇸🇭 Cờ St. Helena

Copy / Paste

Nhấp vào biểu tượng để sao chép vào clipboard ▼

Nghĩa là gì

Applecờ Saint Helena
GoogleN/A
TwitterCờ St. Helena
UnicodeN/A
Chuyên mụcCờ | lá cờ Tổ quốc

Hình ảnh

Cờ St. Helena biểu tượng
emoji unicode nghĩa là gì
🇸🇭 1F1F8 1F1ED Cờ St. Helena